O KLUBIE

Misja Klubu Misją Klubu jest integracja środowiska miłośników i sympatyków nart śladowych i biegowych oraz umożliwienie mu uprawiania tej dziedziny narciarstwa przez organizację wycieczek i rajdów własnych jak również umożliwiania udziału w imprezach obcych, w tym także udział w popularnych biegach narciarskich. W ramach organizowanych imprez – upowszechnienie idei krajoznawstwa, ochrony przyrody oraz zdobywania odznak turystycznych. Aktualna oferta imprez proponowanych członkom oraz sympatykom klubu przedstawiana jest corocznie w kalendarzu imprez klubowych. Klub prowadzi Referat Weryfikacyjny Narciarskich Odznak PTTK. Szczyci się również efektowną kroniką w postaci albumowej. Władze Klubu i członkowie Klub został założony  w 1991 roku;  aktualnie w jego szeregach jest 46 członków z różnych regionów kraju, w tym 15 członków zwyczajnych będących jednocześnie członkami Oddziału Wrocławskiego PTTK. W ramach Klubu działa czworo  przodowników turystyki narciarskiej.
Władze Klubu  na okres kolejnej kadencji  –   lata 2022 do 2026 –   stanowią:

Zarząd:
Julietta Janczewska       prezes
Grażyna Berendt           wiceprezes
Georgios Lagoritis        skarbnik   
Krystyna Solarska        sekretarz
Teresa Muciek-Dac      członek

Komisja rewizyjna: 
Ireneusz Sosna            prezes 
Irena Garczyńska        wiceprezes  
Barbara Wrzeszcz       sekretarz

Siedziba Klubu i kontakt

Klub mieści się w siedzibie Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław

W sezonie zimowym spotkania zgodnie z kalendarzem imprez
Kontakt:
Oddział PTTK:  071 34-303-44