Odznaki

Wstęga Sudetów Polskich

wstega sudetów polskich ksiązeczka

Odznaka WSTĘGA SUDETÓW POLSKICH jest regionalną, narciarską odznaką turystyki kwalifikowanej. Powstała z inicjatywy działaczy KTN „Psie Pole” Oddziału Wrocławskiego PTTK, na podstawie doświadczeń zdobytych podczas wieloletnich wędrówek narciarskich, realizowanych we wszystkich pasmach Sudetów w 2014 roku.

W 2018 roku zmieniono nieco Regulamin, wprowadzając podział na dwa stopnie, oraz zwiększając wybór tras w wyższych i bardziej śnieżnych partiach Sudetów. Odznaka przyznawana jest za przebycie na nartach wskazanych w regulaminie tras, opisanych na naszej stronie www.

W ostatnich latach wiele sudeckich gmin realizowało programy z funduszy europejskich, w których znalazły się projekty związane z tworzeniem i utrzymywaniem tras narciarstwa biegowego. 

Staraliśmy się włączyć je do zestawu tras wymaganych do zdobycia odznaki. Są też tereny gdzie takich tras nie ma, a według nas warto i tam wędrować.

 

Odznaki narciarskie PTTK

Historia i współczesność